en |  bg 

KAYAKERS

Sculptures of Kayak and Kayaker by artist Tihomir Velichkov

  Замисълът и реализацията на тези скулптури е изцяло благодарение на моя приятел от детските години Калоян Георгиев. Желанието му беше да направя нещо лично за него, подходящо за офиса или дома. Тъй като съм запознат с неговата страст към пътешествията, природата и най-вече каякинга, реших това да бъдат скулптури на такава тема.

В процеса на проектирането, навлизайки в детайлите на тематиката, се появи идеята за ограничен тираж на скулптурата. Затова композиционното решение се отличава със своеобразен символен и знаков характер. Каяка е изваден от контекста на своето обичайно предназначение и хоризонталното му движение в пространството е превърнато във вертикално, от долу на горе. Така той би могъл да се разглежда като символ на връзката между дух и материя, и стремежа към постигане на завършеност, цялостност и съвършенство. Човешката фигура също е извадена от своя контекст, като е поставена на върха на композицията, без това да нарушава нейната непосредствена връзка с каяка. Напротив, така връзката им добива допълнителен смисъл и значение. Човешката фигура става основен акцент в скулптурната композиция и в духовен план се поставя идеята, че човекът е едновременно както двигател, така и резултат на едно вертикално движение между материя и дух. По този начин се отправя нов поглед към симбиозата на човека с лодката, и скулптурата получава визуална и смислова знаковост, каквато се опитвам да предам на всичките мои работи до сега. В конкретния случай именно тази концептуална и визуална образност ме насочи към решението за направата на лимитирани версии на скулптурата. В действителността лодките биват различни видове, модели и марки, както и хората могат да бъдат различни като типаж, пол и екипировка. В момента, в процес на изработване е трета скулптурна композиция с женска фигура, също собственост на Калоян Георгиев.

Размерите на тези скулптури(включвайки постамента) са 175х32х24 см . Изработени са от масивен(монолитен, без лепене) орех и череша и всяка от тях конструктивно е разделена на 4 части: постамент(многослоен шперплат и дъбов фурнир), посребрена основа(орех, полимент и полирано сребро), лодка(череша) и човешка фигура(череша, орех). Това разделение улеснява техния монтаж и демонтаж, и осигурява безопасен транспорт при необходимост.

Имам намерение да направя версия на тази скулптурна композиция, като портрет на конкретен човек със съответния каяк. За целта бих се радвал да получа такава заявка. Ако ви харесва тази идея, споделяте страстта на моя приятел към каякинга и желаете да притежавате такъв скулптурен портрет, моля използвайте този  имейл за контакт.


Tihomir Velichkov

DETAILS

COMPOSITIONS

SLIDE

STAGE

Copyright © 2012 Tihomir Velichkov